Rankings

As On Nov 17th 2018
Girl's Under 14
Nov 17th 2018
Rank No Given Name Family Name Reg. No DOB Best of Six
Singles PTS
Best of Six
Double PTS
25% of Best of Six
Double
Best of Six
Single under
16 PTS
Total Points
1 M.Sahithi reddy -- 1380 -- 22.00 22.00 5.5 0 49.5
2 AVANTHIKA REDDY.K -- 1017 -- 13.00 10.00 3.25 0 26.25
3 bipasha mehn -- hyderabad -- 12.00 10.00 3 0 25
4 simhambhatla nikhita -- 10333 -- 12.00 0.00 3 0 15
5 Ananya Reddy Kothakota -- 889 -- 12.00 0.00 3 0 15
6 P LASYA -- 1025 -- 10.00 10.00 2.5 0 22.5
7 BHASIN SMRITI -- 415170 -- 10.00 15.00 2.5 0 27.5